Login

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij aanvaarding offerte moet de helft van het totaal te betalen bedrag gestort worden op rekening van Aldieplanten.
De andere helft dient bij levering aan de chauffeur betaald te worden, alvorens de planten uitgeladen worden.
Aldieplanten behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren wanneer een produkt uitverkocht is bij de kweker.
Een verkeerde prijsaanduiding voor eender welk product weergegeven op de site kan niet leiden tot het daadwerkelijk leveren van dit produkt.

Filip